کمترین: 
2362000
بیشترین: 
2412000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2412000
زمان: 
3/22 14:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 22 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 2412000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 12:18","price":2362000},{"date":"1397/03/22 12:30","price":2367000},{"date":"1397/03/22 13:00","price":2402000},{"date":"1397/03/22 14:36","price":2412000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398