کمترین: 
109
بیشترین: 
112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
111
زمان: 
3/22 20:20
قیمت روبل روسیه امروز 22 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 111 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 12:10","price":109},{"date":"1397/03/22 12:20","price":111},{"date":"1397/03/22 12:30","price":110},{"date":"1397/03/22 12:50","price":111},{"date":"1397/03/22 13:20","price":110},{"date":"1397/03/22 14:10","price":111},{"date":"1397/03/22 14:30","price":112},{"date":"1397/03/22 15:20","price":111},{"date":"1397/03/22 16:50","price":112},{"date":"1397/03/22 18:00","price":111},{"date":"1397/03/22 18:30","price":110},{"date":"1397/03/22 20:20","price":111}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398