کمترین: 
101
بیشترین: 
104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
103
زمان: 
3/22 19:00
قیمت روپیه هند امروز 22 خرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 22 خرداد 1397 , 103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 12:10","price":101},{"date":"1397/03/22 12:20","price":103},{"date":"1397/03/22 12:30","price":102},{"date":"1397/03/22 12:50","price":103},{"date":"1397/03/22 13:40","price":102},{"date":"1397/03/22 14:00","price":103},{"date":"1397/03/22 14:30","price":104},{"date":"1397/03/22 15:20","price":103},{"date":"1397/03/22 15:30","price":104},{"date":"1397/03/22 16:20","price":103},{"date":"1397/03/22 16:40","price":104},{"date":"1397/03/22 18:20","price":103},{"date":"1397/03/22 18:40","price":102},{"date":"1397/03/22 19:00","price":103}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398