کمترین: 
96194
بیشترین: 
96378.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96378.7
زمان: 
3/22 15:10
قیمت شاخص بورس امروز 22 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 96378.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 12:10","price":96194.0},{"date":"1397/03/22 15:10","price":96378.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398