کمترین: 
5086
بیشترین: 
5304
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5221
زمان: 
3/22 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 خرداد 1397 , 5221 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":5092},{"date":"1397/03/22 10:30","price":5090},{"date":"1397/03/22 10:40","price":5089},{"date":"1397/03/22 11:00","price":5094},{"date":"1397/03/22 11:10","price":5093},{"date":"1397/03/22 11:20","price":5092},{"date":"1397/03/22 11:40","price":5087},{"date":"1397/03/22 11:50","price":5086},{"date":"1397/03/22 12:00","price":5101},{"date":"1397/03/22 12:10","price":5124},{"date":"1397/03/22 12:20","price":5232},{"date":"1397/03/22 12:30","price":5177},{"date":"1397/03/22 12:50","price":5219},{"date":"1397/03/22 13:00","price":5203},{"date":"1397/03/22 13:20","price":5216},{"date":"1397/03/22 13:40","price":5201},{"date":"1397/03/22 14:00","price":5204},{"date":"1397/03/22 14:10","price":5250},{"date":"1397/03/22 14:30","price":5278},{"date":"1397/03/22 14:40","price":5301},{"date":"1397/03/22 14:50","price":5286},{"date":"1397/03/22 15:00","price":5282},{"date":"1397/03/22 15:20","price":5273},{"date":"1397/03/22 16:00","price":5269},{"date":"1397/03/22 16:10","price":5258},{"date":"1397/03/22 16:20","price":5233},{"date":"1397/03/22 16:30","price":5236},{"date":"1397/03/22 16:40","price":5251},{"date":"1397/03/22 16:50","price":5281},{"date":"1397/03/22 17:10","price":5304},{"date":"1397/03/22 17:30","price":5292},{"date":"1397/03/22 17:50","price":5293},{"date":"1397/03/22 18:00","price":5272},{"date":"1397/03/22 18:10","price":5275},{"date":"1397/03/22 18:20","price":5241},{"date":"1397/03/22 18:30","price":5209},{"date":"1397/03/22 18:40","price":5188},{"date":"1397/03/22 18:50","price":5187},{"date":"1397/03/22 19:00","price":5223},{"date":"1397/03/22 19:20","price":5219},{"date":"1397/03/22 19:30","price":5220},{"date":"1397/03/22 19:40","price":5218},{"date":"1397/03/22 20:00","price":5221},{"date":"1397/03/22 20:10","price":5218},{"date":"1397/03/22 20:20","price":5221}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398