کمترین: 
4772
بیشترین: 
4973
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4903
زمان: 
3/22 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 22 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 22 خرداد 1397 , 4903 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":4776},{"date":"1397/03/22 10:30","price":4774},{"date":"1397/03/22 10:50","price":4773},{"date":"1397/03/22 11:00","price":4777},{"date":"1397/03/22 11:30","price":4776},{"date":"1397/03/22 11:40","price":4772},{"date":"1397/03/22 12:00","price":4784},{"date":"1397/03/22 12:10","price":4807},{"date":"1397/03/22 12:20","price":4913},{"date":"1397/03/22 12:30","price":4856},{"date":"1397/03/22 12:50","price":4895},{"date":"1397/03/22 13:00","price":4881},{"date":"1397/03/22 13:20","price":4893},{"date":"1397/03/22 13:40","price":4876},{"date":"1397/03/22 14:00","price":4890},{"date":"1397/03/22 14:10","price":4928},{"date":"1397/03/22 14:30","price":4956},{"date":"1397/03/22 14:40","price":4973},{"date":"1397/03/22 14:50","price":4957},{"date":"1397/03/22 15:00","price":4950},{"date":"1397/03/22 15:20","price":4923},{"date":"1397/03/22 15:30","price":4945},{"date":"1397/03/22 15:50","price":4946},{"date":"1397/03/22 16:00","price":4942},{"date":"1397/03/22 16:10","price":4933},{"date":"1397/03/22 16:20","price":4909},{"date":"1397/03/22 16:30","price":4913},{"date":"1397/03/22 16:40","price":4928},{"date":"1397/03/22 16:50","price":4954},{"date":"1397/03/22 17:10","price":4972},{"date":"1397/03/22 17:30","price":4966},{"date":"1397/03/22 17:50","price":4967},{"date":"1397/03/22 18:00","price":4947},{"date":"1397/03/22 18:10","price":4949},{"date":"1397/03/22 18:20","price":4916},{"date":"1397/03/22 18:30","price":4887},{"date":"1397/03/22 18:40","price":4871},{"date":"1397/03/22 18:50","price":4866},{"date":"1397/03/22 19:00","price":4899},{"date":"1397/03/22 19:20","price":4893},{"date":"1397/03/22 19:30","price":4905},{"date":"1397/03/22 19:40","price":4899},{"date":"1397/03/22 20:10","price":4896},{"date":"1397/03/22 20:20","price":4903}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398