کمترین: 
2482.9
بیشترین: 
2482.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2482.9
زمان: 
3/22 09:30
قیمت منات آذربایجان امروز 22 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 خرداد 1397 , 2482.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":2482.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398