کمترین: 
67.4
بیشترین: 
67.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.4
زمان: 
3/22 09:30
قیمت روبل روسیه امروز 22 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 67.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":67.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398