کمترین: 
13167.5
بیشترین: 
13167.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13167.5
زمان: 
3/22 09:30
قیمت بات تایلند امروز 22 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 22 خرداد 1397 , 13167.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":13167.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398