کمترین: 
1059.1
بیشترین: 
1059.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1059.1
زمان: 
3/22 09:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1059.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":1059.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398