کمترین: 
3164.1
بیشترین: 
3164.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3164.1
زمان: 
3/22 09:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 خرداد 1397 , 3164.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":3164.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399