کمترین: 
8.3
بیشترین: 
8.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.3
زمان: 
3/22 09:30
قیمت لیر سوریه امروز 22 خرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 8.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":8.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399