کمترین: 
11235.2
بیشترین: 
11235.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11235.2
زمان: 
3/22 09:30
قیمت دینار بحرین امروز 22 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 خرداد 1397 , 11235.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":11235.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398