کمترین: 
355.8
بیشترین: 
355.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
355.8
زمان: 
3/22 09:30
قیمت دینار عراق امروز 22 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 355.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":355.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398