کمترین: 
10986.9
بیشترین: 
10986.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10986.9
زمان: 
3/22 09:30
قیمت ریال عمان امروز 22 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 22 خرداد 1397 , 10986.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":10986.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398