کمترین: 
1160.6
بیشترین: 
1160.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1160.6
زمان: 
3/22 09:30
قیمت ریال قطر امروز 22 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1160.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":1160.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398