کمترین: 
1126.6
بیشترین: 
1126.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1126.6
زمان: 
3/22 09:30
قیمت ریال عربستان امروز 22 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1126.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":1126.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398