کمترین: 
13983.8
بیشترین: 
13983.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13983.8
زمان: 
3/22 09:30
قیمت دینار کویت امروز 22 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 13983.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":13983.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398