کمترین: 
524.8
بیشترین: 
524.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
524.8
زمان: 
3/22 09:30
قیمت کرون نروژ امروز 22 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 524.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":524.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398