کمترین: 
487.3
بیشترین: 
487.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
487.3
زمان: 
3/22 09:30
قیمت کرون سوئد امروز 22 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 خرداد 1397 , 487.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":487.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398