کمترین: 
59.3
بیشترین: 
59.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.3
زمان: 
3/22 09:30
قیمت افغانی امروز 22 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 59.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":59.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398