کمترین: 
4279.5
بیشترین: 
4279.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4279.5
زمان: 
3/22 09:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 4279.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":4279.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398