کمترین: 
3829.7
بیشترین: 
3829.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3829.7
زمان: 
3/22 09:30
قیمت ین ژاپن امروز 22 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 خرداد 1397 , 3829.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":3829.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398