کمترین: 
933.5
بیشترین: 
933.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
933.5
زمان: 
3/22 09:30
قیمت لیر ترکیه امروز 22 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 933.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":933.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399