کمترین: 
5644.4
بیشترین: 
5644.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5644.4
زمان: 
3/22 09:30
قیمت پوند امروز 22 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 22 خرداد 1397 , 5644.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":5644.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398