کمترین: 
4970.1
بیشترین: 
4970.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4970.1
زمان: 
3/22 09:30
قیمت یورو امروز 22 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 22 خرداد 1397 , 4970.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 09:30","price":4970.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398