کمترین: 
1296.94
بیشترین: 
1300.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1298.23
زمان: 
3/22 15:30
قیمت اونس طلا امروز 22 خرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1298.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 00:30","price":1300.50},{"date":"1397/03/22 03:30","price":1300.34},{"date":"1397/03/22 04:00","price":1299.53},{"date":"1397/03/22 04:30","price":1298.78},{"date":"1397/03/22 05:00","price":1297.05},{"date":"1397/03/22 06:30","price":1298.33},{"date":"1397/03/22 07:00","price":1297.47},{"date":"1397/03/22 07:30","price":1298.67},{"date":"1397/03/22 09:30","price":1297.85},{"date":"1397/03/22 10:00","price":1296.94},{"date":"1397/03/22 10:30","price":1298.16},{"date":"1397/03/22 11:00","price":1297.66},{"date":"1397/03/22 12:30","price":1297.60},{"date":"1397/03/22 13:00","price":1297.57},{"date":"1397/03/22 15:30","price":1298.23}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398