کمترین: 
516.01
بیشترین: 
539.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
516.01
زمان: 
3/22 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 516.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 00:00","price":527.88},{"date":"1397/03/22 03:30","price":532.1},{"date":"1397/03/22 05:00","price":535.56},{"date":"1397/03/22 06:30","price":537.05},{"date":"1397/03/22 07:00","price":539.21},{"date":"1397/03/22 07:30","price":537.05},{"date":"1397/03/22 08:00","price":539.21},{"date":"1397/03/22 08:30","price":532.84},{"date":"1397/03/22 09:00","price":535.32},{"date":"1397/03/22 10:30","price":536.1},{"date":"1397/03/22 11:00","price":538},{"date":"1397/03/22 12:30","price":536.39},{"date":"1397/03/22 13:00","price":536.27},{"date":"1397/03/22 15:30","price":536},{"date":"1397/03/22 18:30","price":529.98},{"date":"1397/03/22 19:30","price":530.03},{"date":"1397/03/22 20:00","price":530.7},{"date":"1397/03/22 20:30","price":530.03},{"date":"1397/03/22 21:00","price":530.7},{"date":"1397/03/22 21:30","price":525.59},{"date":"1397/03/22 22:00","price":529.15},{"date":"1397/03/22 22:30","price":525.59},{"date":"1397/03/22 23:00","price":529.15},{"date":"1397/03/22 23:30","price":516.01}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398