کمترین: 
95847.5
بیشترین: 
95897.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95847.5
زمان: 
3/21 15:10
قیمت شاخص بورس امروز 21 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 95847.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 12:10","price":95897.9},{"date":"1397/03/21 15:10","price":95847.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398