کمترین: 
12
بیشترین: 
13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
3/21 16:10
قیمت لیر سوریه امروز 21 خرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 12:00","price":13},{"date":"1397/03/21 12:50","price":12},{"date":"1397/03/21 13:50","price":13},{"date":"1397/03/21 14:00","price":12},{"date":"1397/03/21 14:10","price":13},{"date":"1397/03/21 14:40","price":12},{"date":"1397/03/21 15:10","price":13},{"date":"1397/03/21 16:00","price":12},{"date":"1397/03/21 16:10","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398