کمترین: 
692000
بیشترین: 
707000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
695000
زمان: 
3/21 17:42
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 21 خرداد 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 695000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 12:00","price":707000},{"date":"1397/03/21 12:18","price":702000},{"date":"1397/03/21 12:30","price":697000},{"date":"1397/03/21 14:48","price":692000},{"date":"1397/03/21 17:36","price":693500},{"date":"1397/03/21 17:42","price":695000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398