کمترین: 
1213000
بیشترین: 
1233000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1218000
زمان: 
3/21 17:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 21 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1218000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 12:00","price":1228000},{"date":"1397/03/21 12:18","price":1230500},{"date":"1397/03/21 12:30","price":1233000},{"date":"1397/03/21 13:18","price":1231000},{"date":"1397/03/21 13:48","price":1228000},{"date":"1397/03/21 14:48","price":1213000},{"date":"1397/03/21 17:30","price":1215500},{"date":"1397/03/21 17:42","price":1218000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398