کمترین: 
2339000
بیشترین: 
2374000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2359000
زمان: 
3/21 17:36
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 21 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 21 خرداد 1397 , 2359000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 12:00","price":2339000},{"date":"1397/03/21 12:06","price":2344000},{"date":"1397/03/21 12:18","price":2359000},{"date":"1397/03/21 12:30","price":2374000},{"date":"1397/03/21 13:18","price":2364000},{"date":"1397/03/21 13:36","price":2354000},{"date":"1397/03/21 17:36","price":2359000}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398