کمترین: 
690000
بیشترین: 
705000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
693000
زمان: 
3/21 17:42
قیمت ربع سکه امروز 21 خرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 693000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 12:00","price":705000},{"date":"1397/03/21 12:18","price":700000},{"date":"1397/03/21 12:30","price":695000},{"date":"1397/03/21 14:48","price":690000},{"date":"1397/03/21 17:36","price":691500},{"date":"1397/03/21 17:42","price":693000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398