کمترین: 
1210000
بیشترین: 
1230000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1215000
زمان: 
3/21 17:42
قیمت نیم سکه امروز 21 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1215000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 12:00","price":1225000},{"date":"1397/03/21 12:18","price":1227500},{"date":"1397/03/21 12:30","price":1230000},{"date":"1397/03/21 13:18","price":1228000},{"date":"1397/03/21 13:48","price":1225000},{"date":"1397/03/21 14:48","price":1210000},{"date":"1397/03/21 17:30","price":1212500},{"date":"1397/03/21 17:42","price":1215000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398