کمترین: 
2335000
بیشترین: 
2370000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2355000
زمان: 
3/21 17:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 21 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 2355000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 12:00","price":2335000},{"date":"1397/03/21 12:06","price":2340000},{"date":"1397/03/21 12:18","price":2355000},{"date":"1397/03/21 12:30","price":2370000},{"date":"1397/03/21 13:18","price":2360000},{"date":"1397/03/21 13:36","price":2350000},{"date":"1397/03/21 17:36","price":2355000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398