کمترین: 
93
بیشترین: 
97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96
زمان: 
3/21 17:30
قیمت افغانی امروز 21 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:30","price":93},{"date":"1397/03/21 12:00","price":96},{"date":"1397/03/21 12:30","price":95},{"date":"1397/03/21 12:50","price":94},{"date":"1397/03/21 13:30","price":93},{"date":"1397/03/21 13:50","price":94},{"date":"1397/03/21 14:00","price":95},{"date":"1397/03/21 17:10","price":96},{"date":"1397/03/21 17:20","price":97},{"date":"1397/03/21 17:30","price":96}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398