کمترین: 
12
بیشترین: 
13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
3/21 13:50
قیمت درام ارمنستان امروز 21 خرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":12},{"date":"1397/03/21 11:00","price":13},{"date":"1397/03/21 13:40","price":12},{"date":"1397/03/21 13:50","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398