کمترین: 
105
بیشترین: 
109
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108
زمان: 
3/21 17:40
قیمت روبل روسیه امروز 21 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":105},{"date":"1397/03/21 12:00","price":109},{"date":"1397/03/21 12:30","price":107},{"date":"1397/03/21 13:20","price":106},{"date":"1397/03/21 13:40","price":105},{"date":"1397/03/21 13:50","price":107},{"date":"1397/03/21 17:00","price":108},{"date":"1397/03/21 17:10","price":109},{"date":"1397/03/21 17:40","price":108}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398