کمترین: 
5.4
بیشترین: 
5.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.6
زمان: 
3/21 19:10
قیمت دینار عراق امروز 21 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 5.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":5.4},{"date":"1397/03/21 12:00","price":5.6},{"date":"1397/03/21 12:30","price":5.5},{"date":"1397/03/21 13:20","price":5.4},{"date":"1397/03/21 13:50","price":5.5},{"date":"1397/03/21 17:10","price":5.6},{"date":"1397/03/21 18:20","price":5.5},{"date":"1397/03/21 18:30","price":5.6},{"date":"1397/03/21 18:40","price":5.5},{"date":"1397/03/21 19:10","price":5.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398