کمترین: 
4999
بیشترین: 
5205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5172
زمان: 
3/21 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 21 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 21 خرداد 1397 , 5172 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":5003},{"date":"1397/03/21 10:50","price":5001},{"date":"1397/03/21 11:00","price":5004},{"date":"1397/03/21 11:10","price":5008},{"date":"1397/03/21 11:30","price":5010},{"date":"1397/03/21 11:50","price":5007},{"date":"1397/03/21 12:00","price":5195},{"date":"1397/03/21 12:10","price":5179},{"date":"1397/03/21 12:20","price":5190},{"date":"1397/03/21 12:30","price":5123},{"date":"1397/03/21 12:50","price":5098},{"date":"1397/03/21 13:00","price":5102},{"date":"1397/03/21 13:10","price":5088},{"date":"1397/03/21 13:20","price":5045},{"date":"1397/03/21 13:30","price":5032},{"date":"1397/03/21 13:40","price":4999},{"date":"1397/03/21 13:50","price":5073},{"date":"1397/03/21 14:00","price":5116},{"date":"1397/03/21 14:10","price":5108},{"date":"1397/03/21 14:20","price":5121},{"date":"1397/03/21 14:30","price":5110},{"date":"1397/03/21 14:40","price":5078},{"date":"1397/03/21 14:50","price":5088},{"date":"1397/03/21 15:00","price":5089},{"date":"1397/03/21 15:30","price":5111},{"date":"1397/03/21 15:40","price":5105},{"date":"1397/03/21 15:50","price":5104},{"date":"1397/03/21 16:00","price":5093},{"date":"1397/03/21 16:10","price":5109},{"date":"1397/03/21 16:20","price":5102},{"date":"1397/03/21 16:30","price":5099},{"date":"1397/03/21 16:40","price":5121},{"date":"1397/03/21 16:50","price":5120},{"date":"1397/03/21 17:00","price":5126},{"date":"1397/03/21 17:10","price":5192},{"date":"1397/03/21 17:20","price":5205},{"date":"1397/03/21 17:30","price":5185},{"date":"1397/03/21 17:40","price":5189},{"date":"1397/03/21 17:50","price":5169},{"date":"1397/03/21 18:00","price":5156},{"date":"1397/03/21 18:10","price":5153},{"date":"1397/03/21 18:20","price":5146},{"date":"1397/03/21 18:30","price":5150},{"date":"1397/03/21 18:40","price":5144},{"date":"1397/03/21 19:00","price":5147},{"date":"1397/03/21 19:20","price":5154},{"date":"1397/03/21 19:40","price":5152},{"date":"1397/03/21 19:50","price":5151},{"date":"1397/03/21 20:00","price":5156},{"date":"1397/03/21 20:10","price":5175},{"date":"1397/03/21 20:20","price":5172}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398