کمترین: 
1454
بیشترین: 
1523
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1500
زمان: 
3/21 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 21 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 10:20","price":1471},{"date":"1397/03/21 10:50","price":1469},{"date":"1397/03/21 11:00","price":1467},{"date":"1397/03/21 11:10","price":1470},{"date":"1397/03/21 11:30","price":1469},{"date":"1397/03/21 11:50","price":1466},{"date":"1397/03/21 12:00","price":1522},{"date":"1397/03/21 12:10","price":1513},{"date":"1397/03/21 12:20","price":1523},{"date":"1397/03/21 12:30","price":1495},{"date":"1397/03/21 12:50","price":1486},{"date":"1397/03/21 13:00","price":1482},{"date":"1397/03/21 13:20","price":1469},{"date":"1397/03/21 13:30","price":1464},{"date":"1397/03/21 13:40","price":1454},{"date":"1397/03/21 13:50","price":1487},{"date":"1397/03/21 14:00","price":1481},{"date":"1397/03/21 14:20","price":1485},{"date":"1397/03/21 14:30","price":1482},{"date":"1397/03/21 14:40","price":1476},{"date":"1397/03/21 15:00","price":1478},{"date":"1397/03/21 15:10","price":1482},{"date":"1397/03/21 15:40","price":1481},{"date":"1397/03/21 16:00","price":1477},{"date":"1397/03/21 16:10","price":1481},{"date":"1397/03/21 16:20","price":1480},{"date":"1397/03/21 16:40","price":1485},{"date":"1397/03/21 16:50","price":1486},{"date":"1397/03/21 17:00","price":1491},{"date":"1397/03/21 17:10","price":1506},{"date":"1397/03/21 17:20","price":1505},{"date":"1397/03/21 17:40","price":1496},{"date":"1397/03/21 17:50","price":1499},{"date":"1397/03/21 18:00","price":1495},{"date":"1397/03/21 18:20","price":1492},{"date":"1397/03/21 18:30","price":1493},{"date":"1397/03/21 18:40","price":1492},{"date":"1397/03/21 19:00","price":1493},{"date":"1397/03/21 19:20","price":1495},{"date":"1397/03/21 19:40","price":1494},{"date":"1397/03/21 20:00","price":1495},{"date":"1397/03/21 20:10","price":1501},{"date":"1397/03/21 20:20","price":1500}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398