کمترین: 
2482.1
بیشترین: 
2482.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2482.1
زمان: 
3/21 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 21 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 2482.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":2482.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398