کمترین: 
13188.5
بیشترین: 
13188.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13188.5
زمان: 
3/21 09:10
قیمت بات تایلند امروز 21 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 خرداد 1397 , 13188.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":13188.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398