کمترین: 
1058.8
بیشترین: 
1058.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1058.8
زمان: 
3/21 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 21 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1058.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":1058.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398