کمترین: 
355.5
بیشترین: 
355.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
355.5
زمان: 
3/21 09:10
قیمت دینار عراق امروز 21 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 355.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":355.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398