کمترین: 
10983
بیشترین: 
10983
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10983
زمان: 
3/21 09:10
قیمت ریال عمان امروز 21 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 10983 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":10983}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398