کمترین: 
1160.2
بیشترین: 
1160.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1160.2
زمان: 
3/21 09:10
قیمت ریال قطر امروز 21 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1160.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":1160.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398