کمترین: 
1126.2
بیشترین: 
1126.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1126.2
زمان: 
3/21 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 21 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1126.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":1126.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398