کمترین: 
13977.3
بیشترین: 
13977.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13977.3
زمان: 
3/21 09:10
قیمت دینار کویت امروز 21 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 13977.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":13977.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398